Ewangelia na kazdy dzieñ. Rozwazania na temat czterech Ewangelii

Swienty Pawel (San Paolo Polonia), 49,95 zl

Slowo Boze jest skierowane do kazdego czlowieka kazdej epoki. W swoich niezwykle prostych i przejrzystych rozwazaniach bp Vincenzo Paglia stara siê ukazac cztery Ewangelie jako prawdziwie zywy i aktualny tekst. Mimo prostoty kazdy komentarz oparty jest o solidnej wiedzê z zakresu biblistyki i wspólczesnej egzegezy, stad tez moze byc podstawa do rozwazan indywidualnych, w grupach modlitewnych lub tez do poglêbienia liturgii slowa.


Autor wyraza to, co pokolenia chrzeœcijan przekazywaly sobie od wieków. Stara siê przekazac ewangeliczne tresci zwlaszcza ludziom starszym i chorym, zagubionym i ciagle poszukujacym swojej drogi – tym, którzy pragna wsluchiwac siê w przeslanie Jezusa, i tym, którzy podchodza do niego z duza doza nieufnosci.

vai sul sito di San Paolo Polonia