Vincenzo Paglia

Decennale dell'episcopatoVincenzo Paglia, ur.21 kwietnia 1945, przyjął święcenia kapłańskie w 1970 r. Od 1981 do 2000 r. był asystentem generalnym Wspólnoty sw. Idiego i jednocześnie proboszczem rzymskiej bazyliki Santa Maria in Trastevere, celu pielgrzymek ludzi ubogich, bezdomnych, w zaawansowanym wieku, oraz imigratów z krajów całego Świata.

W 2000 r. został mianowany biskupem Terni-Narni-Amelia. Od 2002 r.  do 2014 r. jest przewodniczącym Katolikiej Federaci Biblijnej. Był specjalnym wysłannikiem Stolicy Apostoliskiej podczas wojny w Kosowie. Był odpowiedzialny za przygotowanie papieskich pielgrzymek do Rumunii i Albanii.

Za zaangażowanie dla pokoju na świecie UNESCO przyznało mu w 1999 r. Medal Gandhiego, a rząd albański uhonorował go w 2003 r. Nagrodą Matki Teresy. Otrzymał rownież nagrodę Ibrahima Rugova od rządu Kosowa oraz nagrodę “Noble Amigo” od rządu Salwadoru.

Jest znanym dziennikarzem prasowym, radiowym i telewizjnym, autorem wielu książek i publikacji z dziedziny biblistki i historii Kościoła, wydanych również w jezyku polskim.

Od 2012 roku jest prezydentem Papieskiej Rady ds. Rodziny w Watykanie.

W dniu 15  sierpnia 2016 został mianowany przewodniczącym Papieskiej Akademii Życia i Wielkim Kanclerzem Papieskiego Instytutu Jana Pawła II Studiów nad Małżeństwem i Rodziną.

W dniu 4 października 2017 r. został mianowany członkiem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, a 11 stycznia 2018 r. został członkiem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.